عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10185

هر تلاشی برای ترک من

جز توطئه چه نام دارد؟

10184

خدا

در هر ماهی

از بندگانش انتظاری دارد

در یک ماه اشک می خواهد

در یک ماه صبر

و رمضان همان

ماه صبر است...

10183

بلیطش را اوکی کرد

تا ماه رمضان را
با مسافرت به در کند!

10182

دارد از راه می رسد

ماهی که می سوزاند

جنگل خشک معاصی ام را

زودتر بیا ماه رمضان...

10181

دوباره باید نوشت
دوباره باید زندگی کرد

10180

خدایا
قیدم را نزن
مقیدم کن

10179

کسی پرسید چرا نمی نویسی؟
پرسیدم چرا بنویسم؟!
سکوت کرد
سکوت کردم!
رفت
ماندم

10178

موش ها
چه سیر قهقرایی طی کرده اند
که گربه ها
آشغال ها را
به آنها ترجیح می دهند

10177

 و ای وبلاگ

مرا حلال کن
اگر کمتر به تو سر می زنم

این رسم روزگار است

عشق های بزرگتر

عشق های کوچکتر را

به باد می دهند!

10176

سلفی های تمام سلفی و عکس در مناطق زده شروع شد کی قرار است برای خدا کار کنیم؟