عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10168

در راه است تا دوباره معبری بزند تا خودِ خودِ خدا

10167

هنوز به کل یوم عاشورا ایمان نیاورده ای؟ دیروز امروز قتل عام مسلمانان

10166

گاهی برای دلم می نویسم گاهی برای مردم حالا ولی نه دلم می خواهد نه مردم می خواهند اما باز می نویسم! چرا؟

10165

سرطان بدخیم داعش نتیجه انحراف از غدیر است

10164

خون مسلمانان بیگناه گردن بیعت شکنان غدیر

10163

دوستانت را کنار هم بچین پازل شخصیت خود را نظاره کن

10162

حقوق بشر امریکایی یعنی حتی حیوانات خانگی خود را تکریم می کنند اما در حمایت از مسلمان کشی پیشرو هستند

10161

مارهای خوش خط و خال بودایی عارفانه مسلمان می کشند و عاشقانه از سوی غرب تقدیر می شوند

10160

مسلمان کشی بودایی ها نشان داد انتهای هر عرفانی جز اسلام توحش و قساوت است


10159

یک فلسطین جدید یک اسرائیل جدید این بار در شرق آسیا