عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10159

یک فلسطین جدید یک اسرائیل جدید این بار در شرق آسیا

10158

هر مسلمان یک حرم است مدافع حرم شویم این بار

10157

از این سو خوشحال از و از این سو غمگین از تا منجی نیاید وضع همین است شادی ها هم عزایند

10156

در هیچ جنگی حتی فتح مکه نفرمود به من تبریک بگوئید اما در روز غدیر دستور داد به وی تبریک بگویند شادترین روز پیامبر بود

10155

در کمر شیطان شکست در سقیفه کمر اسلام

10154

وقتی دست علی در بالا رفت ناله ابلیس بلند شد "اگر کار پیامبر به نتیجه برسد معصیت خدا ریشه کن خواهد شد"

10153

نتیجه مذاکرات مخفیانه نفوذی های دولت محمد به اینجا ختم شد "محمد را می کشیم و جلوی جانشینی علی را می گیریم"

10152

شاید به نیت همان سه روزی که با علی در بیعت کردند تن بی غسل و کفن پسرش را سه روز در صحرا رها کردند

10151

شما بین پیامبر و صحابه پیامبر کدام را انتخاب می کنید؟ پیامبر که انتخابش بود

10150

جشن شایسته سالاری بود