عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

2991

تشیع با تو دارد رنگ و بویی

محبّم از تو دارم آبرویی

اگرخورشیدوماه دادند دستم

نمی دم از تو شاها تار مویی

2990

راه کربلا شده دوباره باز

برا بردن نکن اینقدر آقا ناز

اگه تقصیر دل خرابمه

دلمو خراب کن و از نوبساز

2993

ای همه بودونبودم یاحسین

از ازل مست تو بودم یاحسین

افتخارم این بود روز حساب

از غمت سینه کبودم یا حسین

2992

محرم نزدیک است!

و زمین بی تاب نسل محرم شصت ویک

محرم 1431 می آید و باز کربلا....

اینبار کربلای یمن

صدای بمب می آید و آوارگی

آسمان شمال یمن ابری است.

شیعیان یمن

بالای سرشان هواپیمای دشمن است

دشمن وهابی

آل سعود دوباره هار شده!

اخبار را می بینی

تلویزیون را نمی گویم

او نیز چشمش را بسته

کارش این  شده  فقط دلنوازن ،خسته دلان، صاحب دلان !

و من و تو خواب

یا مشغول بازیهای کامپیوتر

اس ام اس ها و بلوتوثها

عراق را که لگد مال کردند

گفتی حقشان است

سزای عمل این قوم نفرین شده!

نمردیم وقتی سربازان شیطان بزرگ ناموس شیعه را

بازرسی بدنی می کرد

 پای بازی استقلال و پیروزی بودیم!

پای عادل فردوسی پور و پای  90

و قبل از آن افغانستان را 

مثل همیشه با خنده ای عالمانه گفتی

حقشان است سنی ها!

و چون القاعده بی قاعده خندیدم و دخترک سه ساله ای گریست.

و آهنگ پیشواز ایران سلت می خواند

"جاده واسب مهیاست بیا تا برویم"

غزه هم گفتی

ناصبی هستند و دشمن علی

پاچنار پاکستان که شیعه بودند!

نامشان علی و سرهایشان چون حسین از تن جدا!

هرزگاهی که چت می کنی و ایملت را چک!

سراغی از مسلمان بگیر

مسلمان نه

از شیعیان

ببخشید 

محرم نزدیک است!

کربلا تکرار می شود

و  ما گوش به زنگ نقل و انتقالات نیم فصل فوتبالیم!


2987


یک آیه از جهاد که تأویل گشته ام !

هرگز مگو مبارز تعدیل گشته ام!

این سرنوشت من است یا که آرزو

بهر سپاه  یهود ابابیل گشته ام !

2977


یه قطره اشکم  واسه تو نابه

از شوق حرم نوکر بی خوابه

شش دنگ دلم  وقف اربابه

    

2988

چون روضه خوان تو جبریل می شود

اشک  خدا  زغمت  نیل  می شود

لبخند تا بزنی  بر بهشتیان 

جنت به پیش پای تو تعطیل می شود

2984

چرا روح ما مجرد شد؟

در جواب مدتی مردد شد!!

وچون آدم متأهل گشت

برای کسب معاش مرتد شد!!

2978

بگویم زود

باید بروم دیر است.

می ترسم جا بمانم!

راستی تا به حال جا مانده ای؟

کاش تو هم می آمدی؟

کجا؟

باز گفتی کجا؟

البته حق داری

همیشه سر از ناکجا آباد در آوردیم در این فتنه ها 

آخرین بار یادت است 

انتخابات بود نه!

حالت بهم می خورد از روزنامه ها چون من!

نمی دانم کجا بود اما دیدم!

که بزرگ نوشته بود:

زمین به روی گسل عذاب!

نترس!

به آسمان برویم

نه!

جایی می رویم که پناهگاه آسمان است

کجا؟

فقط شتاب کن

تو هم بیا

روضه حسین علیه السلام

دیر شد بیا برویم!


3130

بگویم زود

باید بروم دیر است.

می ترسم جا بمانم!

راستی تا به حال جا مانده ای؟

کاش تو هم می آمدی؟

کجا؟

باز گفتی کجا؟

البته حق داری

همیشه سر از ناکجا آباد در آوردیم در این فتنه ها 

آخرین بار یادت است 

انتخابات بود نه!

حالت بهم می خورد از روزنامه ها چون من!

نمی دانم کجا بود اما دیدم!

که بزرگ نوشته بود:

زمین به روی گسل عذاب!

نترس!

به آسمان برویم

نه!

جایی می رویم که پناهگاه آسمان است

کجا؟

فقط شتاب کن

تو هم بیا

روضه حسین علیه السلام

دیر شد بیا برویم!