عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۳۳۸۳ مطلب با موضوع «اهل بیت» ثبت شده است

9950

چهارساله بود که تبعید شد

و بیست و هشت ساله که شهید

عمر امامتش فقط شش سال بود

تمام آمار و ارقام حاکی از غربت است


#امام_عسکری


9949

و زهر آمد

تا پایانی باشد

بر یک عمر حصر...


#امام_عسکری


9938

حسین

دین را آزاد کرد

به قیمت شهادت خودش

و اسارت زینب...