عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۳۳۶۷ مطلب با موضوع «اهل بیت» ثبت شده است

9892

آسمان و زمین

دلشان برای گریه

لک زده بود

حسین بهانه را

تا بی نهایت

جور کرد


9893

در نبرد عاشورا

قوم گراها

در مقابل حسین

ایستادند

نه در کنارش...


9890

معاویه هم 

علی را دوست داشت

ولی دنیا را بیشتر...


تا معاویه شدن

چند قدم

فاصله دارم؟!


9889

منکران علی

دشمنان زیبایی اند


9888

این روزها

ملامتم می کنند

و حق هم دارند

اما چه کنم

که سرخی عاشورا

نگذاشت

از سبزی غدیر

بنویسم