عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۳۳۸۶ مطلب با موضوع «اهل بیت» ثبت شده است

10149

اگر بزرگترین و مهمترین جشن و عید زندگی تان هست ایمانتان را به شما تبریک می گویم

10148

تمام انبیا جانشینان خود را در این روز منصوب کردند در روزی که محمد علی را آری سنتی دیرینه در قاموس الهی است

10147

آتش بی دلیل گلستان نمی شود ابراهیم خوب می داند آن روز هم روز بود...

9950

چهارساله بود که تبعید شد

و بیست و هشت ساله که شهید

عمر امامتش فقط شش سال بود

تمام آمار و ارقام حاکی از غربت است


#امام_عسکری


9949

و زهر آمد

تا پایانی باشد

بر یک عمر حصر...


#امام_عسکری


9938

حسین

دین را آزاد کرد

به قیمت شهادت خودش

و اسارت زینب...


9928

سقیفه

سرطان بدخیم

امت اسلام بود


9927

قهوه خانه عمر بن سعد می روند

می گویند می رویم هیات!


9926

از کربلا بر می گردم

و حس " آدم" را تجربه می کنم

وقت اخراج از بهشت


9925

زیارت برایمان

روزی شنیدنی بود

روزی خواندنی

روزی دیدنی

و روزی فقط رویا...

فقط خاطرات شیرین