عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۲۱۶۱ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسین(ع)» ثبت شده است

9938

حسین

دین را آزاد کرد

به قیمت شهادت خودش

و اسارت زینب...


9927

قهوه خانه عمر بن سعد می روند

می گویند می رویم هیات!


9926

از کربلا بر می گردم

و حس " آدم" را تجربه می کنم

وقت اخراج از بهشت