عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۳۱ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسین(ع) :: حضرت رقیه(س)» ثبت شده است

8739

شام آن روز

یعنی اروپای امروز

حالا خودت 

قضاوت کن

سه ساله حسین را

چه کسی

کشته است!

8599

تو زجر کشیدی و

زجر هم موی تو را...!


6592دخترکان شام

بازی ندادند

رقیه را...


حیف 

دیر رسیدند

دختربچه های ایران ...
***

یک دنیا عروسک هم

برای تو بابا نمی شود

6589

طوری زدند

سه ساله فاطمه ات را

که حتی راضی نشد

غسلش دهد

زن غساله!


6588

می خواست 
خودش را
ثابت کند
رقیه را انکار کرد!