عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۳۱ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسین(ع) :: حضرت رقیه(س)» ثبت شده است

8739

شام آن روز

یعنی اروپای امروز

حالا خودت 

قضاوت کن

سه ساله حسین را

چه کسی

کشته است!

8599

تو زجر کشیدی و

زجر هم موی تو را...!


6592دخترکان شام

بازی ندادند

رقیه را...


حیف 

دیر رسیدند

دختربچه های ایران ...
***

یک دنیا عروسک هم

برای تو بابا نمی شود