عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۷۲ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسین(ع) :: حضرت علی اصغر(ع)» ثبت شده است

8625

کوچکترین
محافظ دنیا
لقب گرفت
وقتی که
خود را پرت کرد
جلوی ان سه شعبه...
شش ماهه بود ولی
شده بود مسول جان امام...

8624

فاصله خیلی بود
بنگاه های شرط بندی کوفه
پول کلانی به جیب زدند
هیچ کس فکرش را نمی کرد
حرمله درست بزند
در گلوی شش ماهه

8567

کفن
قنداقه ای سرخ
روی زمین
و حسین دارد
نماز میت می خواند
پنج تکبیر
برای شش ماه زندگی
الله اکبر...

8566

تیر را از حلقش بیرون کشید
حسین حق داشت
تیر به این ضمختی و بزرگی
به آن همه ظرافت و
کوچکی علی اصغر
نمی آمد...

8565

حسین
قنداقه را
بلند کرد
تا در گوش
شش ماهه
حرفی بزند
شاید هم اذان
حرمله که تیر را انداخت
با خنده گفت
در جمع در گوشی
صحبت کردن
خوب نیست حسین!

8558

شش ماهه ماند
برای همیشه تاریخ!
جنس تیر چه بود
حرمله باید
جواب دهد!

8548

آهنگ متن خطبه های تو
ناله زنان و بچه ها....
کوفیان برای
شنیدن حرف هایت
اهنگ گریه
شش ماهه ات را
قطع کردند...
دستشان نمی رسید به او
 ولی تیر حرمله که می رسید!

8288

شیرخواره
با بسم الله و
علی اکبرشده است
حروف مقطعه و
عباس هم
بزرگترین سوره
قران کربلاست

8222

از لبخند ملیح
شش ماهه فهمیدم
حرمله را حلال کرد و رفت!

8160

امروز که علی اصغر مقاومت را
با موشک زدند
داستان تیر سه شعبه
برایم قابل هضم شد!