عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۰ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسین(ع) :: حضرت قاسم(ع)» ثبت شده است

8619

حسین
جسم تو را
سمت خیمه ها می برد
و تو با پا
روی زمین
برای دشمنانش
خط و نشان می کشی
پی نوشت:
یا قاسم بن الحسن

8618

جسمش ضریح شد و
اسبها متوسل
به پیکرش!

8615

پا بر زمین
کشیدن قاسم
از درد نیست
او مسیر شریعه را
برای عباس
به تصویر می کشد!

8614

قاتل قاسم را
اسبهای کوفه نوشته اند
یعنی که زنده بود و
تاختند بر تنش!

6414

عسل می بینم و

یادت تو می افتم

یاد شب عاشورا و

یاد ظهر شهادتت

3277

بعد ان همه اصرار
نگفت "برو" قاسم
آغوشش را باز کرد و گفت "بیا" عمو
بیا خداحافظی کن!

221

با احلی من العسل

مرگ را دست انداختی...!


451

وقتی سوارها قصد حسین کردند

خواست جلویشان را بگیرد قاسم

که خودش را انداخت

زیر پای مرکبها،

636

آرزو داشت قاسم

به شانه های

علی اکبر برسد

خدا حاجتش را داد

 زیر پای مرکبها


1522

می دانست عمو رفتنی است زیر سم اسبان...
 قاسم هم اقتدا کرد پیشاپیش...