عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۰ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسین(ع) :: حضرت قاسم(ع)» ثبت شده است

8619

حسین
جسم تو را
سمت خیمه ها می برد
و تو با پا
روی زمین
برای دشمنانش
خط و نشان می کشی
پی نوشت:
یا قاسم بن الحسن

8618

جسمش ضریح شد و
اسبها متوسل
به پیکرش!

8615

پا بر زمین
کشیدن قاسم
از درد نیست
او مسیر شریعه را
برای عباس
به تصویر می کشد!

8614

قاتل قاسم را
اسبهای کوفه نوشته اند
یعنی که زنده بود و
تاختند بر تنش!

6414

عسل می بینم و

یادت تو می افتم

یاد شب عاشورا و

یاد ظهر شهادتت