عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۰ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسین(ع) :: حضرت قاسم(ع)» ثبت شده است

8619

حسین
جسم تو را
سمت خیمه ها می برد
و تو با پا
روی زمین
برای دشمنانش
خط و نشان می کشی
پی نوشت:
یا قاسم بن الحسن

8618

جسمش ضریح شد و
اسبها متوسل
به پیکرش!

8615

پا بر زمین
کشیدن قاسم
از درد نیست
او مسیر شریعه را
برای عباس
به تصویر می کشد!