عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۴ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام عسگری(ع)» ثبت شده است

9950

چهارساله بود که تبعید شد

و بیست و هشت ساله که شهید

عمر امامتش فقط شش سال بود

تمام آمار و ارقام حاکی از غربت است


#امام_عسکری


9949

و زهر آمد

تا پایانی باشد

بر یک عمر حصر...


#امام_عسکری


9918

و راه سامرا

دوباره بسته شد

تا بقیع عراق

کماکان در غربت و آه...