عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۶ مطلب با موضوع «اهل بیت :: حضرت خدیجه(س)» ثبت شده است

8038

 امّ المؤمنین

لقب توست

 آن را دزدیدند!

درست مثل امیرالمومنین

که از علی!


10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


8037

خدا تو را
برای همسری پیامبر
در بهشت آفرید!
از بس رسولش را
دوست داشت
به زمینت
فرستاد!


10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


8036

یا محمد
برای رسالتی
به این سنگینی
خدیجه ایی
نباشد
شاید
محال باشد!


10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)

7180

فدک را 

غصب کردند

تا فاطمه 

خدیجۀ علی نشود!پیامبر صلی الله علیه و آله :

 «اسلام به شمشیر علی علیه‏ السلام 

و اموال خدیجه پا گرفت».


5582

وقتی که قبر مادر این است/یعنی همان بهتر/که دختر بی مزار است!


5581

خدیجه را
دوست نداشت
چون پیامبر خیلی
دوستش داشت!

همین شده بود کارش
 علی و فاطمه و حسن...
را هم دوست نداشت!
چون پیامبر خیلی
دوستشان داشت!
او هم زن پیامبر بود
ولی خدیجه را
دوست نداشت
چون پیامبر خیلی
دوستش داشت!
10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)

5579

زودتر رفتی

تا بهشت را

برای همسرت

آماده کنی...10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


5578

خدا سلامت می داد

جبرئیل شهادت دهد


10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)

5577

ام المومنین آن زنی است

که خود را خرج محمد کرد

نه آن که محمد را

خرج خود خواهی هایش!


10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


5571

روزی

روزگاری

خدا بود و

مثلث عشقش

محمد،علی،خدیجه
10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


5570

نماز هنوز
به خود می بالد!
تو اولین زن
نماز خوان بودی

تو اقتدا کردی و
"نماز جماعت" هم
متولد شد10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)5569

علی امیر المومنین و

خدیجه ام المومنین

و این هردو را

غصب کردند

حسودان...
10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


5567

همین بس است

برای این که

عاشقت

باشم

تو مادر بزرگ

حسن و حسینی10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


5566


به مادرش رفته بود زهرا

یار و یاور محمد

مثل خدیجه
10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)

610

تمام اموالش را وقف کرد

باز دلش آرام نشد

 با خود می گفت

"کم است،خیلی کم است برای خدای محمد"

این بار جانش را به او داد...

پی نوشت:

به مناسبت وفات حضرت خدیجه