عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۶ مطلب با موضوع «اهل بیت :: حضرت خدیجه(س)» ثبت شده است

8038

 امّ المؤمنین

لقب توست

 آن را دزدیدند!

درست مثل امیرالمومنین

که از علی!


10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


8037

خدا تو را
برای همسری پیامبر
در بهشت آفرید!
از بس رسولش را
دوست داشت
به زمینت
فرستاد!


10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


8036

یا محمد
برای رسالتی
به این سنگینی
خدیجه ایی
نباشد
شاید
محال باشد!


10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)

7180

فدک را 

غصب کردند

تا فاطمه 

خدیجۀ علی نشود!پیامبر صلی الله علیه و آله :

 «اسلام به شمشیر علی علیه‏ السلام 

و اموال خدیجه پا گرفت».


5582

وقتی که قبر مادر این است/یعنی همان بهتر/که دختر بی مزار است!


5581

خدیجه را
دوست نداشت
چون پیامبر خیلی
دوستش داشت!

همین شده بود کارش
 علی و فاطمه و حسن...
را هم دوست نداشت!
چون پیامبر خیلی
دوستشان داشت!
او هم زن پیامبر بود
ولی خدیجه را
دوست نداشت
چون پیامبر خیلی
دوستش داشت!
10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)

5579

زودتر رفتی

تا بهشت را

برای همسرت

آماده کنی...10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


5578

خدا سلامت می داد

جبرئیل شهادت دهد


10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)

5577

ام المومنین آن زنی است

که خود را خرج محمد کرد

نه آن که محمد را

خرج خود خواهی هایش!


10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)


5571

روزی

روزگاری

خدا بود و

مثلث عشقش

محمد،علی،خدیجه
10 رمضان - وفات حضرت خدیجه کبری(س)