عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۳۴۶ مطلب با موضوع «اهل بیت :: حضرت زهرا(س)» ثبت شده است

9640

فاطمیه تمام شد
ولی فدای ولی شدن
تمامی ندارد...

9633

حمله به فاطمه
حمله به حجاب بود


بی عفت ها
در مدینه
 روح عفت و حیا
را به آتش کشیدند

9628

مرگ بعضی ها حجاب است
ولی فاطمه
فکر
حجابِ
بعد از مرگ بود...