عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۸۹ مطلب با موضوع «اهل بیت :: حضرت محمد(ص)» ثبت شده است

9734

بعثت
ظهور دوباره خدا
روی زمین بود...

9733

مبعث

یک دنیا

آرزوی خوبِ خدا

برای آدم ها بود...

9606

و آنجا

که جبرائیل را

یارای قدم برداشتن نیست

و اگر قدمی دیگر بردارد

پرش می سوزد

حس می گوید

آنجا اتاق فاطمه است

آری پیامبر 

تو برو

ولی من جبرئیل

از این جلوتر

نمی توانم

بیایم....


معراج رسول

بیت علی و فاطمه است

8573

کوفه
برای داشتن
تبرکی از پیامبر
پسر پیامبر را می کشد!
پیکر عریان حسین
شهادت دهد!

8350

منذر محمد و
هادی علی
«  إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ».
چه دل نشین است وقتی
امام اول هادی و
امام اخر مهدی است


    الرعد آیه : 7