عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۸۹ مطلب با موضوع «اهل بیت :: حضرت محمد(ص)» ثبت شده است

9734

بعثت
ظهور دوباره خدا
روی زمین بود...

9733

مبعث

یک دنیا

آرزوی خوبِ خدا

برای آدم ها بود...

9606

و آنجا

که جبرائیل را

یارای قدم برداشتن نیست

و اگر قدمی دیگر بردارد

پرش می سوزد

حس می گوید

آنجا اتاق فاطمه است

آری پیامبر 

تو برو

ولی من جبرئیل

از این جلوتر

نمی توانم

بیایم....


معراج رسول

بیت علی و فاطمه است