عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۲۰ مطلب با موضوع «حضرت آقا» ثبت شده است

9640

فاطمیه تمام شد
ولی فدای ولی شدن
تمامی ندارد...

8376

رد شدگان عصر ولی
همان مارقین و ناکثین و قاسطین
عصر علی اند!

8347

حضرت اقا
ما نگران نیستیم
از عمل شما
بیمارستان های دولتی هم
دل دارند!

8214

وقتی تبعیت از ولی
تمرین هر روزه نباشد.
یک روز حسن را
متهم به صلح طلبی می کنیم و
یک روز حسین را
متهم به جنگ افروزی!

7859

فرقه شیرازی ها

جای پول خرج کردن

برای جنگیدن با مقام معظم رهبری

و اعتقادات اهل سنت

و جای تراول دادن

به بعضی هیات ها

برای خرید قلاده و قمه!

اگر خیلی مرد تشریف دارند

سلاح به دست بگیرند

از حرم حضرت زینب و

سامرا محافظت کند.