عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۲۰ مطلب با موضوع «حضرت آقا» ثبت شده است

9640

فاطمیه تمام شد
ولی فدای ولی شدن
تمامی ندارد...

8376

رد شدگان عصر ولی
همان مارقین و ناکثین و قاسطین
عصر علی اند!

8347

حضرت اقا
ما نگران نیستیم
از عمل شما
بیمارستان های دولتی هم
دل دارند!