عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۱۶۸ مطلب با موضوع «عاشقانه ها» ثبت شده است

9891

خودت را

 برای من گرفتی و

باز کسوف شد


9870

حرفهایت را به من بزن

رازها خطرناکند...


9867

عشق

شروع یک

افسردگی

عمیق است

بی عشق

بدتر...