عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۱۶۸ مطلب با موضوع «عاشقانه ها» ثبت شده است

9891

خودت را

 برای من گرفتی و

باز کسوف شد


9870

حرفهایت را به من بزن

رازها خطرناکند...


9867

عشق

شروع یک

افسردگی

عمیق است

بی عشق

بدتر...


9859

وقتایی که نباشی

بودنت معنا پیدا می کند

پس بیا و نباش!


9855

به مذاق تو خوش نیامدم تا

معنای قضاوقدر الهی را

شیرفهم شوم!


9847

عشق چیزی نیست

جز شدت نیازمندی...


9828

غلظت ذرات دلتنگی ام

 به هشت برابر حد مجاز 

و 2 و نیم برابر حد بحرانی رسیده است


9779

درست است که
فرصت نوشتن
کمتر دست می دهد
ولی هر روز
بیشتر از دیروز
دوستت دارم

9763

بیچاره آنها که دوستشان دارم
مهمان ملامت های همیشگی اند!

9749

مثل عذاب بودی
تکذیبت کردم
به سرم
آوار شدی...