عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۱۶۸ مطلب با موضوع «عاشقانه ها» ثبت شده است

9891

خودت را

 برای من گرفتی و

باز کسوف شد


9870

حرفهایت را به من بزن

رازها خطرناکند...


9867

عشق

شروع یک

افسردگی

عمیق است

بی عشق

بدتر...


9859

وقتایی که نباشی

بودنت معنا پیدا می کند

پس بیا و نباش!


9855

به مذاق تو خوش نیامدم تا

معنای قضاوقدر الهی را

شیرفهم شوم!