عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۱۸۹ مطلب با موضوع «کمی تربیت» ثبت شده است

9894

معاویه نفس 

به درک واصل شد

و من خوشحال

غافل از اینکه

حاکم بعدی

یزید است!


9876

و شیطان

لذت رابطه های حلال را

روز به روز در چشم ما

کوچک تر کرد

و لذت رابطه های حرام را

بزرگ و بزرگ تر کرد


9869

هوس چون مِه

و من عمری

مه آلودم...