عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۱۸۹ مطلب با موضوع «کمی تربیت» ثبت شده است

9894

معاویه نفس 

به درک واصل شد

و من خوشحال

غافل از اینکه

حاکم بعدی

یزید است!


9876

و شیطان

لذت رابطه های حلال را

روز به روز در چشم ما

کوچک تر کرد

و لذت رابطه های حرام را

بزرگ و بزرگ تر کرد


9869

هوس چون مِه

و من عمری

مه آلودم...


9856

قدم زدن

روی خطوط قرمز خدا

عجیب می چسبد!

این حس های شیطانی

چرا مرا تسخیر کرده اند؟


9853

گاه اعتراض مخالف

صدای خداست

تا جلوی خطایمان را بگیرد


9852

گناه برایش لذتی نداشت

ولی به وسوسه شدن

اعتیاد پیدا کرده بود!


9850

هیچ کس

تاب مرا ندارد

و من تاب هیچ کس را

اسمانی پرستاره می خواهم و

سکوتی که با نم نم باران

شکسته شود


9847

عشق چیزی نیست

جز شدت نیازمندی...


9845


"بداخلاق

توبه ندارد"

این حدیث را

روزی صدبار

در دفتر چهل برگم

خواهم نوشت

9844


خوبی آنقدر خوب هست

که با سواستفاده دیگران هم

بد نمی شود


به بهانه سواستفاده از خوبی هایت

ترک خوبی نکن


عیب ندارد

بگذار دیگران

بدقضاوتت کنند