عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۱۸۹ مطلب با موضوع «کمی تربیت» ثبت شده است

9894

معاویه نفس 

به درک واصل شد

و من خوشحال

غافل از اینکه

حاکم بعدی

یزید است!


9876

و شیطان

لذت رابطه های حلال را

روز به روز در چشم ما

کوچک تر کرد

و لذت رابطه های حرام را

بزرگ و بزرگ تر کرد


9869

هوس چون مِه

و من عمری

مه آلودم...


9856

قدم زدن

روی خطوط قرمز خدا

عجیب می چسبد!

این حس های شیطانی

چرا مرا تسخیر کرده اند؟


9853

گاه اعتراض مخالف

صدای خداست

تا جلوی خطایمان را بگیرد