عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۲۵ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: انبیا و رسولانش» ثبت شده است

9780

پیامبران
برای کار تربیتی
مبعوث شدند
و در این راه شهید...

8549

دیروز سامری
گوساله ای ساخت
در امت موسی
و امروز
گوساله ها
سامری می سازند
در امت محمد...

8473

حسین شده بود
اسماعیل خدا
و حالا خدا می خواست
ابراهیم شود!

8371

مریم شو

مرا تکان بده

بعید نیست از این

کهنه درخت پیر

خرمای تازه ای افتد!پی نوشت:

وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا

مریم-25

تنه درخت را سوى خود تکان بده که خرماى تازه بر تو بیفکند

8362

انتقام یعنی
بت بزرگی
که ابراهیم نشکست
عاشورا را
رقم زد!

8361

من از قوم نوح
من از قوم عاد
من از قوم ثمود
جا مانده ام خدا
من قرن هاست
از نفرین انبیا
جان سالم به دربرده ام
خدایا بیا و
مرا هم
ادم حساب کن
منتظر عذاب
همین جا
نشسته ام!

8353

کدام طوفان؟
عالم برای حسین
گریه کرده بود.
نوح شهات دهد!

8325

نوح ندیده
غرق شدم!
این قرارمان نبود خدا!

8324

خدایا
من ادم نشدم
حق بده
کسی مرا
هزار سال
به تو دعوت نکرد

نوح من
پس کجاست؟

8314

بعد از پدرم آدم

از درخت ها می ترسم!

8246

خدایا
تو نوح و
عشقت کشتی و
من ولی
کماکان پسرت!

8228

نوح می داند
باران همیشه نیست
رحمت خدا.

8163

با سنگ هم می شود
جالوت زمانه را کشت
فقط باید داوودی شویم!

8065

برای آتش زدن نمرودها

باید ابراهیم ها

دل به آتش بزنند

ابراهیم من

 می شوی؟!

8064

من پر از فرعونم!

با این تفسیر که این بار

موسای وجودم را

نیل شهوت ها بلعیده است!

به آسیه بگویید

چشم انتظار نماند!