عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۲۵ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: انبیا و رسولانش» ثبت شده است

9780

پیامبران
برای کار تربیتی
مبعوث شدند
و در این راه شهید...

8549

دیروز سامری
گوساله ای ساخت
در امت موسی
و امروز
گوساله ها
سامری می سازند
در امت محمد...

8473

حسین شده بود
اسماعیل خدا
و حالا خدا می خواست
ابراهیم شود!