عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۰۴ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: بهشت و جهنم» ثبت شده است

9767

جهنم را ما ساختیم

تو هم بیا و

بهشت را بنا کن...


9746

شاید من
دیوانه شده ام اما
به گمانم
دریاها
بنزین
آتش
دوزخ اند...

8697

یکی از عذاب های جهنم

 این است که

خدا نشانمان می دهد

چقدر خوب

می توانستیم

باشیم

8514

یا با خدا کنار بیا
یا با نار!
انتخاب سختی نیست
پایبندی اش
سخت است!

8479

جهنم یعنی
برای خدا
خیلی اهمیت داریم!