عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۰۴ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: بهشت و جهنم» ثبت شده است

9767

جهنم را ما ساختیم

تو هم بیا و

بهشت را بنا کن...


9746

شاید من
دیوانه شده ام اما
به گمانم
دریاها
بنزین
آتش
دوزخ اند...

8697

یکی از عذاب های جهنم

 این است که

خدا نشانمان می دهد

چقدر خوب

می توانستیم

باشیم

8514

یا با خدا کنار بیا
یا با نار!
انتخاب سختی نیست
پایبندی اش
سخت است!

8479

جهنم یعنی
برای خدا
خیلی اهمیت داریم!

8411

خدا
شهوات مرا
به تصویر کشید
نام اثر
جهنم شد

8410

خدا
شهوات مرا
نقاشی کرد
نام اثر هنری اش را
جنهم گذاشت!

8351

من جهنمی ام
پس خلقت دنیا
برای این بود تا
به تدریج عذاب شوم
نه یک دفعه!

8063

و خدا مرا
در جهنم
نفهمی هایم
چنان آتش بزند
که حتی دودش
به چشم بهشتی ها برود!

8022

خدایا مرا ببر دوزخ
شاید آنجا کسی را
بهشتی کردم!

7999

برای فرار از بهشت برزخی

 سرکشید میوه ممنوعه را 

آدم می شنید

بهشت ابدی 

صدایش می زند!

7993

جهنم
با این همه بزرگی
جا کم اورد
برای ادعاهایم

7944

صراط بودی و

لغزیدم و

جهنمم حالا...

7921

حتی تصورش جهنم است!

یعنی بهشت

 ظهورافعال خوب من است?

پس با این حساب

چه بهشت محقری!

7840

شاید خودم رفتم جهنم!

من از حسادت در بهشت

 دلهره دارم!