عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۴۵ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: دنیاواخرت» ثبت شده است

9866

آخرت

دنیای تاسف خوردن است

و با مرگ

متاسفم ها

آغاز می شود


9849

دنیا

سالن انتظار

مرگ است...


9848

عجب اوضاعی است!
امتحان من ترک دنیا بود ولی
دنیا خیلی زودتر از این حرفها
مرا ترک کرد!

9783

دنیا
میدان
عبور از خودخواهی
و رسیدن به خداخواهی است

9754

چه کسی گفت
کوه به کوه نمی رسد
آدم به آدم می رسد
قیامت خواهیم دید
کوه به کوه می رسد
خوب هم می رسد...
وَ سُیِّرَتِ الْجِبالُ...

9563

دنیا

باتلاق است

این همه دست و پا نزن!

بگذار لااقل

با آرامش خاطر

فرو بروم!

8465

می خواستم
دنیا را
با نگاهی نو ببینم
اما دنیا به من
همان نگاه قدیمی را دارد
یعنی یک مزاحم تبعیدی!

8391

دنیا برای رنج کشیدن است

دنبال گنج نباش!

7984

و خدا خواست
جهتمی کند مرا
که اینجا امدم
یعنی دنیا

7368

تشییع جنازه ام کاش

جشن فارغ التحصیلی از 

دنیا باشد.