عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۰۳ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: شیطان» ثبت شده است

9777

شیطان مرا
سالهاست
زین کرده است
پس کی نوبت
پشت به زین می شود!

8713

مطرود شدن ابلیس نشان داد

اصالت خانوادگی که نباشد

کار تربیتی در بهشت هم

جواب نمی دهد!

8383

روزی که شیطان
ادم را سجده نکرد
باورش نمی شد
روزی برسد
که همین بنی ادم
در سجده
سر وارث ادم را
جدا کنند!
از ان روز
او باخودش می گوید
"صد رحمت به من"

8245

شیطان
فتنه اخراج ادم
از بهشت را
به پا کرد.
اما نمی دانم چرا
در من حصر خانگی شد!

8219

شیطان
جرمش فقط
سجده نکردن نبود
او سجده ملایک را هم می خواست