عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۰۴ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: شیطان» ثبت شده است

9910

سرگرممان می کند شیطان
آخرین بار که کسی فکر کرد
عاشق شد
موحد شد و شهید

9777

شیطان مرا
سالهاست
زین کرده است
پس کی نوبت
پشت به زین می شود!

8713

مطرود شدن ابلیس نشان داد

اصالت خانوادگی که نباشد

کار تربیتی در بهشت هم

جواب نمی دهد!