عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۰۴ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: شیطان» ثبت شده است

9910

سرگرممان می کند شیطان
آخرین بار که کسی فکر کرد
عاشق شد
موحد شد و شهید

9777

شیطان مرا
سالهاست
زین کرده است
پس کی نوبت
پشت به زین می شود!

8713

مطرود شدن ابلیس نشان داد

اصالت خانوادگی که نباشد

کار تربیتی در بهشت هم

جواب نمی دهد!

8383

روزی که شیطان
ادم را سجده نکرد
باورش نمی شد
روزی برسد
که همین بنی ادم
در سجده
سر وارث ادم را
جدا کنند!
از ان روز
او باخودش می گوید
"صد رحمت به من"

8245

شیطان
فتنه اخراج ادم
از بهشت را
به پا کرد.
اما نمی دانم چرا
در من حصر خانگی شد!

8219

شیطان
جرمش فقط
سجده نکردن نبود
او سجده ملایک را هم می خواست

8103

ساده بگویم
ظلم است.
باید اعتراف کنم
یک اخرت حماقت بود
من انتقاد ناپذیر
پای نقدهای شیطان
تازه یادم می افتاد
باید انتقاد پذیر بود.

8007

کدام توحید

کدام موحد؟

عمری است

پای درس

توحیدِ شیطان

 نشسته ام!

8006

انتخابم نبودی
در من دمید
خاطره ات را
حضرت رجیم!

7997

امروز

نعمت شیطان را

شکر کردم!

اگر نبود عالمی نبود

ما همه به همه

بد فرم گره خورده ایم!

یکی نباشد

همه نیستیم.