عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۷۷ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: مرگ» ثبت شده است

9860

سکوت قبرستان

به مرده ها 

این اجازه را می دهد

تا بعد سالها

کمی باخود

خلوت کنند

خلوتی مرگبار...


9858

مرگ

به سخره گرفته است

تمام دلخوشی هایمان را


9849

دنیا

سالن انتظار

مرگ است...


9750

به قبرستان نگاه می کنم
حس خوب افسردگی!

9580

مرگ
پایان
دروغ های
ریز و درشت است

صراحت و صداقت
دنیای پس از مرگ
برای امثال من
درد آور است

9579

متولد شد
زندگی کرد
و مرد!

ادامه مطلب را
در دنیای بعد
بخوانید!

9574

روزگاری یاد مرگ
مانع از گناه بود
ولی حالا
هیچ چیز
جلودارش نیست

9564

امشب نماز جماعت نیامد

سراغش را گرفتم

گفتند بعد از ظهر

انالله و انا الیه راجعون


خاطراتم را

با او مرور کردم

قبول باشدِ

 بعد هر نمازکسی که هر شب

صف اول نماز می خواند

امشب صف اول سردخانه است


فردا شب هم نماز

نخواهد آمد.


فردا قبل از تکبیره الاحرام

جای خالی اش را

یواشکی نگاه می کنم

شاید نوجوانی آنجا

نمازش را اقامه کند

9542

میتی را
دور ضریح
طواف دادند
و من هنوز
فرق خودم را
با او متوجه
نشده ام؟
من میتی
که راه می رود
او میتی
که راهش می برند...


قم نوشت

9062

قیامت
کتاب هایمان
منتشر می شود
ما نویسندگان
این دنیا هستیم