عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۷۷ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: مرگ» ثبت شده است

9033

خوابیم و باز می خوابیم
مگر مرگ
بیدار کند ما را...

8651

خدا

با مرگ

می خواهد بگوید

چه زنده باشم

چه مرده

برایم

فرقی ندارد

چرا که من

 همان ادم دیروزی ام

بی حرکت و ساکن!

8542

چرا سیاه می پوشیم؟
خدا
درب قفس جسم را
باز می کند
روح عزیزی می پرد!
قفس را خاک می کنند!

8539

زندگی مثل
صف نانوایی ست
نانت را که گرفتی
باید بروی
تا نوبت بعدی شود!
همین رفت و امد ها را
مرگ و تولد می گویند

8530

زندگی
انتظاری است دوطرفه
یک طرف مرگ خودت
یک طرف مرگ عزیزانت...

8486

بعد از مرگ
تمام برزخم را
سجده سهو به جا می اورم
در این دنیا
خیلی چیزها
را فراموش کرده ام!

8445

کاش می شد
یک قفسه کتاب
توی قبر می بردم
شب و سکوت قبرستان
جان می دهد برای
خواندن کتاب...

8396

خدا مجبور می شود
ما را بمیراند
تا کمی او را بشناسیم
والا با این سیر معرفتی ما
عمر 124هزار نوح هم کم است

8385

مرگ
درمان توهم بندگی است
چنان باد کرده ام
ومتورم شده این نفس
که انفجار من
آغاز جهنم است!

8359

یک عمر
کم خوابی را
در قبر
جبران می کنم!