عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..

محروم

از لذت خرج کردن برای اهل بیت 

خودت را محروم نکن

 

۰۵ آذر ۰۲ ، ۲۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
عین لام

غزه

به قتلگاه زل زده ایم و

فقط آه می کشیم

کافی است؟

هرگز

۲۶ مهر ۰۲ ، ۱۹:۰۳ ۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
عین لام

زیارت

از این همه روایت
در باب زیارت فهمیدم
خدا دیگر تحمل غربتت را
ندارد حسین...
۰۸ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
عین لام

یزید

یزید برای حفظ قدرت
ابن زیاد برای افزایش قدرت
عمر سعد برای گرفتن قدرت
شمر برای رسیدن به قدرت
حسین را به قربانگاه بردند
در بند اسامی نباش
قدرت‌طلبان، حسین را کشتند

۰۶ مرداد ۰۲ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
عین لام

زهیر

قربان آن جاده‌ای شوم
که ما را به حسین برساند
مثل همان جاده‌‌ای که زهیر را
به حسین رساند
۰۵ مرداد ۰۲ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
عین لام

هیس

"هیس!"
انگشت اشاره بس بود
کوفه را فتح کرد زینب
۰۵ مرداد ۰۲ ، ۲۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
عین لام

جاذبه

تیر حرمله با گلوی شش‌ماه چه کرد
که نیروی جاذبه از کار افتاد و
خونش به آسمان‌ها رفت
۰۵ مرداد ۰۲ ، ۲۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
عین لام

عباس

دستش را که بریدند آخ هم نگفت
فقط گفت "مدافع دین تا ابد خواهم ماند"
این عباس کیست خدایا...
۰۵ مرداد ۰۲ ، ۲۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
عین لام

تببین

جهاد تببین یعنی شش‌ماهه حسین
آنجا که دست بابا را گرفت و به میدان آورد
تا راوی غربت و مظلومیتش باشد
۰۵ مرداد ۰۲ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
عین لام

غدیر

حسین محمد شده بود و
تو هم علی بودی
قنداقه را "من کنت مولاه" دیدند
و گلو را غدیر
که چنین حرمله
کمان را وحشیانه کشید
۰۲ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۰۱ ۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
عین لام