عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10318

اگر روزی بین انتخاب اسلحه یا
دوربین عکاسی مخیر شوم
بی تردید انتخاب من اسلحه است
دوربین را زمین میگذارم
و تیربارانش میکنم
تا آخرین فشنگ!
بعد هم با مشت و لگد
به جانش خواهم افتاد!
چرا که زخم‌های عکس‌هایش را
هیچ گاه فراموش نمی‌کنم
زخم شلیک خوب می‌شود
ولی زخم عکس‌ها نه!
مثلا همان عکس من با تو
مثلا همان عکس او با من
من زخم‌خورده عکس‌های دوربینم
چرا اسلحه را انتخاب نکنم!؟

10317

‏از آدم‌ها بت نسازید
بنای خدا به شکستن بتهاست

10316

‏ناخوشیم
تا دل خوش به
این و آنیم...

10315

‏او بی‌چشم‌داشت
داروندارش را
فدا کرد...
بی‌دلیل نیست اینقدر
خاطر حسین
پیش خدا عزیز است

10314

‏زیارت اربعین
حرکت به سوی خدا
از شاهراه حسین است

10313

‏روز الست به تو قول دادیم
زیارت کنیم هر سال
اربعین الوعده وفاست‎

10312

‏حسین جان
دیدارت آمدیم اینجا
دیدارمان بیا آنجا...

10311

‏اربعین امسال هر جاش با مردم بود
تجلی "و ما رایت الا جمیلا" بود
و هر جاش که با مسوولان بود
تجلی "اگر دین ندارد لااقل آزاده باشید"!

10310

‏رفتم قسمت گمشدگان حرم
گفتم دخیل ببندم
تا حسین پیدایم کند
منی که یک عمر گم شده‌ام..

10309

تماشاچی‌ها هم شریک در قتل حسین‌اند
در جدال حق و باطل تماشاچی نباشیم