عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۲۰۸ مطلب با موضوع «اجتماعی نوشت :: حجاب» ثبت شده است

9877

از "عفت"

فقط اسمی

رو اون

پیر زن مونده....


9865

این روزها

بیش از آنکه

از بدحجابی زنها

متاثر باشم

برای بی غیرتی مردهایشان

گریه می کنم...


9862

کودک مریم محجبه

در گهواره سخن می گوید

و کودکان مریم های بی حجاب

غیرقانونی سقط!


9700

حجاب معروفی است که
اگر امر به آن نشود
باید هزار منکر دیگر را
نهی کرد

9633

حمله به فاطمه
حمله به حجاب بود


بی عفت ها
در مدینه
 روح عفت و حیا
را به آتش کشیدند

9628

مرگ بعضی ها حجاب است
ولی فاطمه
فکر
حجابِ
بعد از مرگ بود...

9627

کدام پست مدرن؟
حجاب برخی ها
بدتر از عصر جاهلیت است
با این روند می ترسم
زنده به گور کردن نیز
احیا شود!

9620

زینت
موجب
رغبت دیگران
می شود

با توام
خانوم
بی حجاب!

9578

تنگ بپوش
رنگی باش
قدر تو همین است
به اندازه
چشم های هرزه ای
که خیره ات ماندند...

9577

ممنونم از تو
دخترک بی حجاب

ممنون که چادر را
لکه دار نکردی

چادر مال
مریم های
مقدس است...