عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۲۰۸ مطلب با موضوع «اجتماعی نوشت :: حجاب» ثبت شده است

9877

از "عفت"

فقط اسمی

رو اون

پیر زن مونده....


9865

این روزها

بیش از آنکه

از بدحجابی زنها

متاثر باشم

برای بی غیرتی مردهایشان

گریه می کنم...


9862

کودک مریم محجبه

در گهواره سخن می گوید

و کودکان مریم های بی حجاب

غیرقانونی سقط!