عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۲۰۸ مطلب با موضوع «اجتماعی نوشت :: حجاب» ثبت شده است

9877

از "عفت"

فقط اسمی

رو اون

پیر زن مونده....


9865

این روزها

بیش از آنکه

از بدحجابی زنها

متاثر باشم

برای بی غیرتی مردهایشان

گریه می کنم...


9862

کودک مریم محجبه

در گهواره سخن می گوید

و کودکان مریم های بی حجاب

غیرقانونی سقط!


9700

حجاب معروفی است که
اگر امر به آن نشود
باید هزار منکر دیگر را
نهی کرد

9633

حمله به فاطمه
حمله به حجاب بود


بی عفت ها
در مدینه
 روح عفت و حیا
را به آتش کشیدند