عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۵۱ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام کاظم(ع)» ثبت شده است

9729

تنها یار وفادارش

غل و زنجیر بود...


پی نوشت:

شهادت امام کاظم تسلیت

8753

پدر کسی را کشته بودند و
خواهر و دخترش را به اسارت برده بودند
و او تولد نوه اش را جشن گرفت!

شبکه تهران مولودی
میلاد امام کاظم پخش می کند!
مسخره نیست؟!

7744

تو با علی فرقی داشتی!

او را دست بسته

به مسجدالنبی بردند

تو را دست بسته

از مسجدالنبی...25 رجب - شهادت امام موسی کاظم(ع)

7743

جانش را داد

ولی مقاومتش را

از دست نه...


خود را کشتند

از امام یک پشیمانم بشنوند

ولی امام 

اهل مذاکره و

معذرت خواهی نبود.25 رجب - شهادت امام موسی کاظم(ع)

7742

زندان ها

برای انکه

شبی میزبانت شوند

چه نذرها که نکردند!
25 رجب - شهادت امام موسی کاظم(ع)