عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۰ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: اعتکاف» ثبت شده است

7841

اموزش و پرورش ما

نه حجاب را اموزش داد

و نه عفت را پرورش!

7642

و خدا این سه روز

بیش از گذشته

به خانه اش 

سر خواهد زد!


اعتکاف صندوقچه ایی از اسرار است

حیف که محرم نیستیم.

7639

اعتکافمان

بزرگداشت

تولد علی

در کعبه است

دقیقا سه روز!