عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۸۱ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسن(ع)» ثبت شده است

8740


آری  تو آنقدر مظلومی

که حتی تاریخ

شهادتت را

دستکاری کرده اند!


7 صفر شهادت امام حسن علیه السلام تسلیت باد

8720

خوارج
در لباس خودی ها
برای شکستن تحریم ها
حاضر شدند
امام حسن را
تحویل معاویه دهند!

8214

وقتی تبعیت از ولی
تمرین هر روزه نباشد.
یک روز حسن را
متهم به صلح طلبی می کنیم و
یک روز حسین را
متهم به جنگ افروزی!

8067

عشق به نوه
با آمدن تو
پا گرفت
حسن.
والا نوادگان
این همه
برو بیا
نداشتند.


15 رمضان - میلاد مسعود امام حسن مجتبی(ع)

8062

و خدا
نیمه رمضان
افطارش را
با آمدنت
باز کرد!

15 رمضان - میلاد مسعود امام حسن مجتبی(ع)


7749

یکی با این همه صحن و چراغ

شب را سحر می کند

یکی بی صحن 

بی مزار ،بی چراغ

7673

به اسم تنش زدایی

حاضر شده بودند

امام حسن را

دسته بسته تقدیم

معاویه کنند!

آقا نیا

این روزها هم

دور دور این حرفهاست!

6682

توطئه قتل حسن

به دست یارانش!

با پذیرفتن صلح

خنثی شد

6681

یعنی یارانش...

با شعار درود بر زندگی

صلح را بر حسن

تحمیل کردند

6678

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید