عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۸۱ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسن(ع)» ثبت شده است

8740


آری  تو آنقدر مظلومی

که حتی تاریخ

شهادتت را

دستکاری کرده اند!


7 صفر شهادت امام حسن علیه السلام تسلیت باد

8720

خوارج
در لباس خودی ها
برای شکستن تحریم ها
حاضر شدند
امام حسن را
تحویل معاویه دهند!

8214

وقتی تبعیت از ولی
تمرین هر روزه نباشد.
یک روز حسن را
متهم به صلح طلبی می کنیم و
یک روز حسین را
متهم به جنگ افروزی!