عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۲۴ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام جواد(ع)» ثبت شده است

8424

یا امام جواد
جود تو را
چه زود جواب دادند
زهر و عطش و غریبی...

7618

حکومت بخیل بنی عباس را

با جود و بخششت لرزاندی.

ببین خسیس ها برای کشتنت 

چه سخاوتمند شده اند!


10 رجب - میلاد مسعود امام محمد تقی(ع)


7609

امام جواد

قبل از بلوغ

به امامت رسید

تا شیعه در

امامت هم به

بلوغ برسد.