عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۲۴ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام جواد(ع)» ثبت شده است

8424

یا امام جواد
جود تو را
چه زود جواب دادند
زهر و عطش و غریبی...

7618

حکومت بخیل بنی عباس را

با جود و بخششت لرزاندی.

ببین خسیس ها برای کشتنت 

چه سخاوتمند شده اند!


10 رجب - میلاد مسعود امام محمد تقی(ع)


7609

امام جواد

قبل از بلوغ

به امامت رسید

تا شیعه در

امامت هم به

بلوغ برسد.

7603

قاتل پدر تو را
به زندگی
در کنار خودش
تبعید می کند
پس اگر 25 سالگی
می شوی شهید
هیچ عجیب نیست
یا محمد تقی.


7602

حج تنها
یک بهانه بود
همه خود را
مدینه می رساندند
تا سوالاتشان را
از تو بپرسند.
جواب های
امام 8 ساله
8 اقلیم را
به وجد آورده بود.


10 رجب - میلاد مسعود امام محمد تقی(ع)