عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10099

10137

فصل انگور می شود روضه خوان تو می شویم یا جوادالائمه

روضه را بابایش همان روز تولد خواند "پسرم شهید می شود اهل آسمان برایش گریه می کنند"

وقتی پروژه نفوذ بر امام شکست خورد پروژه ترور کلید خورد

روزه بود اما مفسدین اقتصادی مدینه به او تهمت شراب خواری زدند

10136

روضه یعنی دورهمی با امام قدر بدانیم روضه ها را

10135

هر وقت خواستم خوب شوم سونامی شرارت سراغم آمد

10134

بعد از هر کار خوبی چند گناه در کمین نشسته اند

10133

هیاهوی حرمت عین سکوت است نقاره خانه باز به صدا در آمده

10132

و مزد یک عمر جهاد فرهنگی همین است شهادت

10131

جنگ نرم یعنی این فوتبالیست هایی که با اسرائیل توپ بازی می کنند الگوی نوجوانان ما شده اند!

10130

پسرفت یعنی روزی در مجلس داشتیم و حالا و

10129

عاشقت می کند
دنبالش که راه افتادی
کلکت را می کند
دنیا یعنی همین

10128

روغنفکرهایی که می خواهند صدای انقلاب اسلامی را در ایران محصور کنند در مذمت #حج رفتن قلم فرسایی می کنند