عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10099

ما را در توییتر هم دنبال کنید
آنجا بیشتر خواهم نوشت
توییتر عین لام

ما را در اینستاگرام هم دنبال کنید


10120

تا پیش از آمدن او به قبر علی بن ابیطالب بر همگان مخفی بود او آمد و به برکت قدومش خدا پرده از رخسار برداشت

10119

خواسته بود امام را ترور کند حضرت بعدها برایش پول فرستاد متعجب مانده بود! جواب ترور مگر هدیه است؟!

10118

10117

آریایی عزیز! آیا می دانی در ایران باستان پدران و برادران هم نسبت به زن شوهردار نامحرم محسوب می شدند؟ بیایید قدر اسلام را بدانیم

10116

زنگ کلیسا به صدا در آمد راهبه ای درب را باز کرد اما جز گهواره و طفل کسی آنجا نبود بله طفل اینگونه رها شده بود

10115

کاش فقط خط حسین بود حسین

10114

سند افتضاح است

10113

قربانی اندیشه ای است که مریض شهوت و طمع است

10112

و تو در این گرما کم از در راه دفاع از حرم عمه سادات ندارد تو هم با پوشش زهرایی ات زهرایی بانو...

10111

بودایی های زنجیر پاره کرده! از سال ۲۰۱۲ تا کنون یک استادیوم آزادی مسلمان کشته اند