عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10075

راه عبد شدن
از وادی محبت می گذرد
پس
معبودم نشد
چون محبوبم نبود

10074

انقلاب شدیدا
محتاج انقلابی است

10073

یادداشت/صدای باز شدن درب های بهشت می اید شما هم می شنوید؟


10072

بیدار نهار خواب
در انتظار مرگ
چرت می زنیم...
زندگی رقت باری است!

10071

گفت آماده ماه رمضان نیستم
گفتمش باکی نیست
می آید تا آماده ات کند...

10070

انتخابات نشان داد
روحانی دکتر نیست

مهندس است!

مهندس انتخابات...

10069

آزادی اگر باشد

در بیان و قلم

افسانه است

10068

دم زدن از حقوق زنان و اقوام
شعارهای جهان سومی است!
شعارهایی برای دم انتخابات...

10067

پیروز بشوند

روح دموکراسی تجلی کرده است

ولی

شکست که می خورند

تقلب بوده و

بداخلاقی


10066

علی

می توانست

بعد از

به حکومت رسیدنش

کمی صبر کند

تا پایه های حکومت محکم شود

سپس حکم عزل معاویه را بدهد

اما او هرگز چنین نکرد با تمام مخاطراتش

آری حکومت علوی

حتی لحظه ای بقا را

به قیمت فرصت دادن  به امثال معاویه برنمی تابد

اما ما چگونه عمل می کنیم؟

مردم  اگر در انتخابات

به معاویه 40 میلیون

و بنده صالح دیگری 10 میلیون رای بدهند

می گوییم 50 میلیون

به نظام آری گفتند

مبارک باد

این جمهوریت

آن اسلامیت!