عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10194

خدایا
تو اهل تقوایی
و این یعنی
دنبال اذیت و آزار بندگانت
نخواهی بود

10193

تربیت ما با تو بود یا رب...

10192

مرا فتح کن خدا

من بدتر از مکه در دست قریشم!

10191

لحظه مرگ من

لحظه آزادی اش بود

10190

«عاشقانه‌های یک طلبه» را از طاقچه دریافت کنید
https://taaghche.ir/book/33029

10189

تا بودی دلشوره بود و

حالا که نیستی، افسردگی...


10188

علت انفجار واحد مسکونی دلش!
نشت گناه بود...

10187

حس های را یکی درست

یکی غلط می نویسم

که همیشه برایت تازه بمانم!

غیر قابل پیش بینی

اجل از حدس و گمان!

10186

برخی مدیران را می بینم
و حس می کنم
در تیمارستانی بستری ام
که پرستاران و مدیرانش
بیماران اصلی اند!

10185

هر تلاشی برای ترک من

جز توطئه چه نام دارد؟