عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

9982

سلام دوستان
لطفا عضو کانال تلگرام عین لام هم باشید

9995

حتی حرمت هاشمی جانشان را
در روز تشیع وی زیر پا گذاشتند و
و پشت جنازه وی
شعارهای سوخته 88 را
سر دادند!
من در عجبم از این
فتنه گران که خود
خیمه های حسین را
در روز عاشورا به آتش می کشند
و باز با کمال وقاحت فریاد می زنند
یا حسین
میر حسین!

9994

دیروز به جرم انتقاد از انتصاب یک فتنه گر

و امروز به جرم انتقاد از رقص و ابتذال در دانشگاه

راهی راهروهای دادگاه می شوم

تا برای هزارمین بار با خود مرور کنم

امر به منکر و نهی از معروف

شایع شده است بدفرم!


9993

معمای شاه تمام نشده

معمای هاشمی تمام...


9992

تسخیر کن مرا خدا
من بدتر از سفارت آمریکا...

9991

رابطه های سطحی

عمر بیشتری دارند

از عمیق شدن

جدا پرهیز کنید!


9990

می خواست توبه کند

اما راه بازگشت را گم کرد


9989

گرفتار بدترین نوع تبعید شده ایم

تبعید تربیتی!


9988

می خواست

مزاحم وقت خدا نشود

قید نماز را زد...!


9987

مرگ

چقدر 

اموات را

دوست داشتنی می کند

محبوبیتی چند روزه...


9986

بهشت

خانه اختیار و

جهنم خانه جبر است...


9985

دروغ را ترک کرد

بازنشسته شد

مسولیت هم

مسولیت های قدیم...!


9984

دکترای تحقیر و سرزنش شده ایم

متخصص دل شکستن و ترک رابطه

9983

دلخور نباش
کمال این رابطه
قهر بود و جدایی...

9981

یک عمر ندانسته

دنبال خداییم

ندانسته


به امید روزی

که بدانیم و

دنبالش باشیم..


9980

خوبی به دیگران

تلاش برای رهایی نفس

از رنج و درد است

پس دیگر منت چرا؟!

وقتی به خود کمک کرده ایم...