عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

9861

در انتظار توام

مثل پیرزنی که در

خانه سالمندان...

چشم به در دوخته است9860

سکوت قبرستان

به مرده ها 

این اجازه را می دهد

تا بعد سالها

کمی باخود

خلوت کنند

خلوتی مرگبار...


9859

وقتایی که نباشی

بودنت معنا پیدا می کند

پس بیا و نباش!


9858

مرگ

به سخره گرفته است

تمام دلخوشی هایمان را


9857

دستها شده بود قلم مو 

و رنگ هم

خون گلو

و بوم

محاسن و صورت حسین

رنگ رنگ قرمز بود و

رخسار رخساره خدا...