عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

9947

جهت شادی روح

حجاب و عفاف بعضی ها

الفاتحه...


9946

کارگاه زمین و

بارگاه اسمان

کاش همین را

می فهمیدم...


9945

تا تو نیایی

قصه همین است

همه چیز خوب شروع می شود

ولی خوب تمام نه...!


9944

حل شده در من

غصه ای بزرگ

انفجار حله و

دختری که هنوز

چشم به راه مادرست


9943

هرچند اپلیکیشن های گوشی ام

هر روز به روز می شوند

اما من هنوز

همان دهه شصتی دیروزم!


9942

مرا نپذیرفت!

من ترکیه بودم 

یا او اتحادیه اروپا...؟


9941

این گوشه دنیای مجازی

در سکوت و بی خبری نشسته ام

بدون جاروجنجال های سیاسی 

گاهی می نویسم حسین

گاهی می نویسم خدا

و گاهی می نالم

از نفس و  گاها از عشق!

عارف شده ام

یا صوفی؟

و شاید هیچکدام

و یقینا هیچکدام!

ولی بوی گند سیاست

از اصلاح طلبان بگیر

تا اصولگرایان

حس های خوبم را

بخار می کند!

9940

وقتی به جای عدالت

دنبال اعتدال رفتیم

شدیم این

یعنی هیچ...


9939

عدالت را نادیده گرفتیم

بزرگتر از این تحریمی نیست


9938

حسین

دین را آزاد کرد

به قیمت شهادت خودش

و اسارت زینب...


9937

گناه یعنی

هنوز در مصر وجودم

فرعون حاکم است


9936

طبع نوشتنم
این روزها
بسته شده
مثل مرز مهران

9935

شهادت

مادر فرهنگ دینی است


9934

وقتی موعظه بی اثر شد

باید خونی ریخته شودپی نوشت:

عاشورا


9933

در عشق باید

به توحید رسید...