عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

10198

با هدف تسلیم
فشارها آغاز شد
دیپلماسی حسین
ولی شهادت بود

10197

کاش می شد وبلاگ را هم

مثل دفتر خاطراتم
به آتش بکشم!

10196

همیشه به پیشواز محرم می رفتم و حالا

محرم به پیشوازم آمده!
تا به یادم بیاورد
چقدر غرق دنیا شده ام
غرق دنیا

10195

«لالایی عزرائیل» را از طاقچه دریافت کنید کوتاه نوشته هایم در باب مرگ
https://taaghche.ir/book/33125

10194

خدایا
تو اهل تقوایی
و این یعنی
دنبال اذیت و آزار بندگانت
نخواهی بود

10193

تربیت ما با تو بود یا رب...

10192

مرا فتح کن خدا

من بدتر از مکه در دست قریشم!

10191

لحظه مرگ من

لحظه آزادی اش بود

10190

«عاشقانه‌های یک طلبه» را از طاقچه دریافت کنید
https://taaghche.ir/book/33029

10189

تا بودی دلشوره بود و

حالا که نیستی، افسردگی...