عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۳۷۲ مطلب با موضوع «روز نوشت» ثبت شده است

9872

تقلا می کنیم و

اسمش را

تلاش می گذاریم...


9861

در انتظار توام

مثل پیرزنی که در

خانه سالمندان...

چشم به در دوخته است9765

بعد نماز
پیرمردی
کنارم نشست
پر از حجب بود و حیا
با شرمساری پرسید
ببخشید چرا روز به روز
فقیر تر می شوم؟

کمی جوابش دادم
ولی هنوز قلبم درد می کند