عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۳۷۳ مطلب با موضوع «روز نوشت» ثبت شده است

9878

با فحش دادن به ال سعود

خودمان را تخلیه نکنیم

عملیات انتحاری در ریاضم آرزوست....

#شجره_ملعونه


9872

تقلا می کنیم و

اسمش را

تلاش می گذاریم...


9861

در انتظار توام

مثل پیرزنی که در

خانه سالمندان...

چشم به در دوخته است9765

بعد نماز
پیرمردی
کنارم نشست
پر از حجب بود و حیا
با شرمساری پرسید
ببخشید چرا روز به روز
فقیر تر می شوم؟

کمی جوابش دادم
ولی هنوز قلبم درد می کند

9750

به قبرستان نگاه می کنم
حس خوب افسردگی!