عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۶۱ مطلب با موضوع «اجتماعی نوشت :: فلسطین» ثبت شده است

8280

اتوبوس ها را
بعد از نماز جمعه
یک چهار راه بالاتر
پارک کرده اند
نمی دانم
حالایعنی ما
در حمایت از غزه
راهپیمایی کرده ایم!؟

8270

خدایا

پیشنهاد می کنم

نام یکی از

چاه های جهنم را

به نام اسرائیل بگذار.

8254

سفید و قرمز بودن
چفیه هایشان
بی دلیل نیست.
سفیدی اش از
چشم سفیدی و
قرمزی اش از
خون شیعیان.

8209

حسین
با لشگر مظلومیت
بنی امیه را سرنگون کرد
سقوط بنی اسرائیل نزدیک است
مظلومیت کودکان غزه
گواه این ادعاست.

8199

تیترها فقط
عوض می شوند
هفته قبل
اخبار لحظه به لحظه
سوریه بود
دیروزعراق و
و امروز غزه...
و ما فقط رفرش می کنیم
صفحه بین الملل
خبرگزاری ها را