عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۶۱ مطلب با موضوع «اجتماعی نوشت :: فلسطین» ثبت شده است

8280

اتوبوس ها را
بعد از نماز جمعه
یک چهار راه بالاتر
پارک کرده اند
نمی دانم
حالایعنی ما
در حمایت از غزه
راهپیمایی کرده ایم!؟

8270

خدایا

پیشنهاد می کنم

نام یکی از

چاه های جهنم را

به نام اسرائیل بگذار.

8254

سفید و قرمز بودن
چفیه هایشان
بی دلیل نیست.
سفیدی اش از
چشم سفیدی و
قرمزی اش از
خون شیعیان.

8209

حسین
با لشگر مظلومیت
بنی امیه را سرنگون کرد
سقوط بنی اسرائیل نزدیک است
مظلومیت کودکان غزه
گواه این ادعاست.

8199

تیترها فقط
عوض می شوند
هفته قبل
اخبار لحظه به لحظه
سوریه بود
دیروزعراق و
و امروز غزه...
و ما فقط رفرش می کنیم
صفحه بین الملل
خبرگزاری ها را

8181

حماس بودم

کشورهای عربی را

موشک باران می کردم!


8177

ما برای غزه شعر می گوییم و تاریخ
اسراییلی ها ولی حساب و کتاب!
ببین درست تیر
را به مختصات
پیشانی این
کودک دوخته اند!

8176

غزه
را ذره ذره
می کشند تا
بیشتر لذت ببرند
یهودی های فلان فلان شده
و ما اینجا هنوز
گیر احمقانه ترین عشق ها
و بی ناموس ترین هوس هاییم
باید موشک شویم موشک
بر سر دشمنان دیرینمان.

8171

شما
دعا کنید
این دعاها می شوند
موشک در دستان مقاومت

8168

قبله بودن
با تمام محاسنی که دارد
معایب بزرگی هم دارد
مثل همین اسیربودن
ان از قبله اول
که اسیرال یهود است
این از قبله دوم
که اسیر ال سعود!