عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۶۱ مطلب با موضوع «اجتماعی نوشت :: فلسطین» ثبت شده است

8280

اتوبوس ها را
بعد از نماز جمعه
یک چهار راه بالاتر
پارک کرده اند
نمی دانم
حالایعنی ما
در حمایت از غزه
راهپیمایی کرده ایم!؟

8270

خدایا

پیشنهاد می کنم

نام یکی از

چاه های جهنم را

به نام اسرائیل بگذار.

8254

سفید و قرمز بودن
چفیه هایشان
بی دلیل نیست.
سفیدی اش از
چشم سفیدی و
قرمزی اش از
خون شیعیان.