عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۴۰ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام سجاد(ع)» ثبت شده است

9786

یک عمر بر

سر سفره افطار 

با گریه گفت

"پسر پیامبر را

گرسنه و تشنه

شهید کردند"

روزه دار و 

روضه دار واقعی

سجاد است

8678

وضوهایش

روضه بود

امام سجاد

اب دیده بود!

8467

عرفه
یادگاری حسین بود
برای اهل مناجات...
 و بعدها پسرش سجاد
شرح آن را نوشت یعنی
صحیفه سجادیه را