عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۰۱ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسین(ع) :: حضرت زینب(س)» ثبت شده است

8737

وقتی دختران علی

در شام هستند

پشت بام می بینم و

گریه ام می گیرد...

8676

کوفه

برای اولین بار

سخنرانی یک زن را می شنید

بهت و سکوت

همه جا را فرا گرفته بود

که زینب

با نام خدا شروع کرد

همه مست از این همه

فصاحت و بلاغت

همه یادشان رفت

انجا برای چه امده بودند

توابین از همان روز

متولد شدند...

از همان خطبه زینب

8675

اسارت

برنامه ای بود

تا مردمی که

درب خانه ها را

دیروز بر مسلم بستند

امروز به خیابان ها بریزند

تا صدای حسین را

از حنجره زینب بشوند....