عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۲۷۴ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام علی(ع)» ثبت شده است

9890

معاویه هم 

علی را دوست داشت

ولی دنیا را بیشتر...


تا معاویه شدن

چند قدم

فاصله دارم؟!


9889

منکران علی

دشمنان زیبایی اند


9888

این روزها

ملامتم می کنند

و حق هم دارند

اما چه کنم

که سرخی عاشورا

نگذاشت

از سبزی غدیر

بنویسم