عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۲۷۴ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام علی(ع)» ثبت شده است

9890

معاویه هم 

علی را دوست داشت

ولی دنیا را بیشتر...


تا معاویه شدن

چند قدم

فاصله دارم؟!


9889

منکران علی

دشمنان زیبایی اند


9888

این روزها

ملامتم می کنند

و حق هم دارند

اما چه کنم

که سرخی عاشورا

نگذاشت

از سبزی غدیر

بنویسم


9868

نبی 

دست علی را

بالا برد

تا این بار

خدا در لباس ولایت

مبعوث شود!

9803

یک ضربه به فرق سر تو نزد
او کلنگ امام کشی را
زمین زده است!

9801

بی بصیرت ها
برای ثواب بیشتر
تو را در شب قدر کشتند...


9082

انها که
بندگی برایشان
شکنجه بود
بعد از رسول
به خانه زهرا و علی
حمله کردند
تا اثری از
عبادت و بندگی
باقی نماند.

9079

نگو چرا علی گذاشت
مدینه مقتل زهرا شود

او دست به شمشیر نبرد
تا مدینه
مقتل توحید و نبوت نشود

9064

همان وقتی که

علی داشت

پیامبر را دفن می کرد 

مهاجرین و انصار هم

دز سقیفه

زحمات پیامبر را

خاک کردند...

9063

وقتی انصار
به پستوهای خود خزیدند
تا مستحباتشان را ادا کنند
مهاجرین 
برای ذبح واجبات
به خانه علی
لشکر گشی کردند...