عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۱۳ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: نماز» ثبت شده است

9864

من قضا می شدم والا نماز

قضاشدنی نبود...


9755

سجده حق خداست
وقتی دائما در حال
رکوع برای این و آن هستیم

9732

نمازم
حالش خوب نیست
دعایش کنید

9032

برای درک الله الصمد

یک دنیا فقر را

چشیده ام.

8746

خودمانیم خدا
انگار دوست داری مرا
همیشه گنه کار ببینی!
خودت می دانی
گاهی نمی خواهم
ولی می شود
مثل همین امروز
نماز صبح!