عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۱۳ مطلب با موضوع «کمی هم خدا :: نماز» ثبت شده است

9864

من قضا می شدم والا نماز

قضاشدنی نبود...


9755

سجده حق خداست
وقتی دائما در حال
رکوع برای این و آن هستیم

9732

نمازم
حالش خوب نیست
دعایش کنید