عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۳۵۷ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام زمان(عج)» ثبت شده است

10217

جمعه‌های بی‌تو

یک خروار عذاب وجدان

بر سرمان خراب می‌کند

بعید نیست

صورت مسئله را پاک کنیم!

تقویمی بی‌حضور جمعه‌ها...

9880

من
نه تو را شناختم
نه خودم را
کدام عرفه!؟

9767

جهنم را ما ساختیم

تو هم بیا و

بهشت را بنا کن...


9764

چندسالی است
که آهنگ نیمه شعبانمان
با آهنگ ظهورتان
نمی خواند

9646

کدام جمعه آخر سال؟
جمعه های بی تو یعنی
جمعه های آخر دنیا

9583

خودم را
برای نیامدنت
آماده می کنم و
برای آمدنت
شعر می سرایم!

9576

کدام انتظار
جمعه ها شده اند
سرتا پا
سرکوفت!

9573

زده بود زیر گریه
کسی پرسیده بوده 
امروز چند شنبه است؟
آری شنیدن جمعه
برای منتظرانت
روضه ای
هزار ساله است...

9557

مسیح من

یهودا می شوم!

تا مرا

جای تو

اعدام کنند!

9537

تا تو نیستی
سرما هست...


جمکران نوشت