عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۱۸۵ مطلب با موضوع «لغت نامۀ من» ثبت شده است

8406

اینها کوه نیستند
جوش غرور
جوانی زمین اند!

8156

انچه که زیاد از ان استفاده می کنیم
ولی صلاحیت استفاده از ان را نداریم
قضاوت است!

6541

تعیین تکلیف کردنهایمان

برای خدا را

دعا نگوییم!


با این یعنی دعاها

کِرکِره کو استجابت را

بیا بکشیم پایین لطفا!