عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

۷۷ مطلب با موضوع «اهل بیت :: امام حسین(ع) :: حضرت علی اکبر(ع)» ثبت شده است

8610

تنها فرق او
با پیامبر
موی سیاهش بود...
با شک او را کشتند
و برای اینکه
عذاب وجدان نگیرند
از فرق سر
تا نوک پایش را
بهم ریختند...

8484

پدر بزرگ را از پشت
با شمشیر زدند و
نوه را از پشت با نیزه!
کوفیان مدرک
علی کشی دارند!

8483

رفتنت
انالله بود و
برگشتنت سوی حسین
و انا الیه راجعون!

8482

از اربا اربا شدنت فهمیدم
داغ دل از علی را
بر سر تو 
خالی کردند...

8481

حسین
علی را
سمت کوفیان فرستاد
تا شاید از محمد خجالت بکشند!
اما این هم افاقه نکرد!