عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

2882

چون نخواستیم برسیم
 راه رسیدن را نشانمان نداد

2883

بابا آب داد

بابا نان داد.

بابا...

و

خدا بابا را داد

2884

حقایق را آنگونه که هست ببینیم

نه آنگونه که دوست داریم.

2885

آمدیم در دنیایی محدود

تا به فرمول نامحدود شدن برسیم..

2886

با گناه کاشتم آتش
 درو کردم جهنم.

2887

بتی که برای شکستن بود
چرا پرستیدم؟

2888

آدمها تا وقتی که به حقیقت احترام بگذارند
 محترم اند.

3089

حضرت زینب سلام الله علیها را

دست بسته به مسجد بردند

شام/ مسجد اموی ها

2889

تراک صوتی میکس شده

نوای فداییان حسین ع اهواز

کاری از وبلاگ خاکی ها

2891

ظهور امام زمان پایانی است بر غربت خدا.