عین لام

کوتاه نوشته هایی به کوتاهی عمر..
einlam.ir عين لام

2986

در غیبت عینکی سیاه

               بی رنگ شد

     عالم رنگی ما دو تا

                 سرودم پر از امید

   عصای سفید من کجاست؟

2983

اسم شهرم،شهر دقیانوس ها!

اشتباه شد،شهر اختاپوس ها!

از برای شستن رنگ گناه

کم  بیاید  آب  اقیانوس ها !

2985

یوسفم تویی و  تو  بنیامین

من چو یعقوب از فراق غمگین

قصه عشق ما جهانی شد

قصه های شب بچه ای در چین!

2981

کاش در حوض حرم قو می شدم

یا که در صحنت اذان گو می شدم

تا سرم  گردد نوازش گاه  تو

کاش پیش  پایت آهو  می شدم

2968


حضرت معصومه نانم داده است

مرده ای بودم که جانم داده است

بی سروپا،بی پناه و دوره گرد

کنج هیئت آشیانم داده است

2967


بر فاطمه اخت الرضا باشد درودم

محشرهمان لحظه درست بدو ورودم

آمد سراغم در یدش جامی ز کوثر

تا ذکر یا معصومه  مولاتی سرودم

2969


ای درد درمان را چرا کردی خبردار!

با درد اهل جنت و بی درد در نار!

شد قسمت ما وقت تقسیم مناصب

چون میثم تمار سر برچوبه دار!

2974

طبع شعریم به عشقت باز شد

تار  گیسویت برایم  ساز  شد

مرده بودم قرنهای بی حساب

تاشنیدم یاحسین اعجاز شد

2973

نیستی این دل چه طوفانی شده 

 چشم هایم بی تو بارانی شده

تا که در قاب چشانم جا شدی

صورت از اشکم چراغانی شده

2972

کاش عکسی از جمالت داشتم 

 یابه روی سینه شالت داشتم

در خیالم نیمه شب دیدم که من

 روی گونه،همچو خالت داشتم